Barbina

12 tekstów – auto­rem jest Bar­bi­na.

Nie ma po­wodów do złego hu­moru. Jest tyl­ko brak tych do dobrego. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 stycznia 2010, 21:55

Niena­widzę świata za to, że muszę wal­czyć z tym, jak uczy mnie egoiz­mu, płyt­kości i obojętności na ludzkie uczucia. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 1 stycznia 2010, 19:48

Miłość rzad­ko kiedy przychodzi z cza­sem. Miłość al­bo jest, al­bo jej nie ma. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 grudnia 2009, 20:52

Chcesz wie­dzieć, czy ko­goś kochasz? Po­myśl, co byś zro­bił, gdy­by ten ktoś nag­le zniknął... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 15 grudnia 2009, 18:44

Dlacze­go mam tak niewielu przyjaciół?
Bo znam się na ludziach. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 14 grudnia 2009, 19:47

Nie wstydź się wzy­wać swoich wspom­nień. Przybędą, gdy tyl­ko za­wołasz je po imieniu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 grudnia 2009, 18:13

Niena­widzę, gdy ludzie używają słów "zaw­sze" i "nig­dy", mówiąc o przyszłości, której, cho­lera, nie znają. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 grudnia 2009, 10:48

- A gdy­byś był sam, bałbyś się?
- Tak. Dla­tego nig­dy nie odchodź. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 7 grudnia 2009, 17:32

Zbyt in­tensyw­ne myśle­nie spra­wia, że błądzisz. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 grudnia 2009, 19:21

Życie jest ta­kie, ja­kie jest. Masz dwa wyjścia: zaak­cepto­wać to al­bo się zabić. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 grudnia 2009, 20:05
Barbina

do serca

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Barbina

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność